Onderhandelingsresultaat CAO Leisure 2015-2016 »

Gerelateerde CAO
Leisure | Dagattractiebedrijf
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016.

Loonsverhogingen
1,25% per 01-01-2015
0,75% per 01-01-2016

Arbeidsvoorwaarden
• Partijen starten januari 2015 een werkgroep die in 2015 verkent welke flexibiliteit en mobiliteit wenselijk en mogelijk is en hoe dat, gegeven de nieuwe wettelijke randvoorwaarden, in een evenwichtige verhouding arbeidsvoorwaardelijk is in te regelen. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: contractenreeks (Wet werk en zekerheid), werktijden, onderlinge mobiliteit en inzetbaarheid van werknemers binnen de parken en over de parken heen. Daarnaast wordt ook gesproken over duurzaamheid, beloningssysteem en loongebouw, evenals de afspraak over de WW
• Proeftijdbepaling vervalt. Vanaf 1 januari 2015 worden de wettelijke termijnen toegepast. Dat is in het kort bij bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd, bij bepaalde tijd maximaal een maand proeftijd (behalve bij uitzonderlijke zaken als tijdelijke vervanging) en bij onbepaalde tijd maximaal 2 maanden proeftijd.
• Tot en met 30 juni 2016 blijft het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid van toepassing.
Bron: CNV Vakmensen, 27 november 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...