Nieuw eindbod CAO Sigarenindustrie 2014-2015

Gerelateerde CAO
Sigarenindustrie
Looptijd
De looptijd van de CAO is bepaald op 15 maanden, te weten van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonsverhogingen
Loonsverhoging van 2% die op de volgende manier wordt verdeeld:
- Per 1 april 2014 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,75%;
- Per 1 januari 2015 worden de salarisschalen en salarissen verhoogd met 0,25%.

Alle in de CAO’s genoemde vloeren worden eveneens verhoogd met de overeengekomen percentages voor de loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden
- Verbeteren positie uitzendkrachten/tijdelijke krachten. De werkgevers sluiten aan de bij de veranderende wetgeving met betrekking tot de positie van de uitzendkrachten per 1/4/2015.
Iedere arbeidsplaats die ten minste 9 van de 12 maanden aanwezig is wordt een vaste arbeidsplaats waarop een vaste medewerker wordt aangenomen, onder de voorwaarde dat er sprake is van een formatieplaats.
- Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenpremie verhoogd naar 18%. De premie wordt gelijkelijk verdeeld over werkgevers en werknemers.
- Werkgevers zullen zich gedurende de looptijd van de CAO maximaal inspannen om één vacature beschikbaar te stellen voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bron: De Unie, 12 december 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...