Eindbod CAO Achmea 2014-2015

Gerelateerde CAO
Achmea

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 16 maanden (van 1 juni 2014 tot 1 oktober 2015).

Loonmutaties
een loonsverhoging van 1%

Per 1 januari 2015 geldt voor financiële bedrijven een wettelijk maximum van 20% variabel salaris. Voor de groepen die nu een hoger variabel salaris kunnen realiseren wordt ter compensatie het verschil tussen het huidige maximum en het nieuwe maximum van 20% vermenigvuldigd met de ruilvoet van 0,32. Deze toeslag geldt wel mee voor pensioen en is een persoonlijke toeslag.

Arbeidsvoorwaarden
- Pensioen: een opbouwpercentage van 1,875%. Ter compensatie van het verlagen van het opbouwpercentage het verlagen van de franchise met 2.000 Euro naar 12.854 Euro en verlaging van de eigen bijdrage pensioen van 4% naar 3,25%.
- Er komen oriëntatiestages, stageplaatsen voor jongeren en 15 structurele werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
- Medewerkers die ziek worden vanaf 1 januari 2015 ontvangen een inkomensaanvulling op de wettelijke uitkering tot 75% van het oude salaris verminderd met het salaris dat hij nog kan verdienen met werken.
- Tijdens de looptijd van de cao zullen cao-partijen met elkaar in overleg treden om invulling te geven aan de afspraken in het Sociaal Akkoord (een Haags akkoord) met betrekking tot het zg.3e WW-jaar.

Bron: CNV Dienstenbond, 11 december 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...