Principeakkoord CAO PostNL 2015

Gerelateerde CAO
PostNL A-Deel
Gerelateerde CAO
PostNL B-Deel
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Loonmutaties
- 1.0% per 01-01-2015
- 0,7% per 01-09-2015
- 0,7% per 01-12-2015

Arbeidsvoorwaarden
- Pensioen. Het opbouwpercentage wordt per 1 januari conform de fiscale wetswijziging teruggebracht van 2% naar 1,875%.
- De ANW-hiaatverzekering komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. Lopende verplichtingen worden door het Pensioenfonds PostNL gecontinueerd. PostNL zal zich inspannen om werknemers via de personeelsvereniging in de gelegenheid te stellen om met collectiviteitskorting een alternatieve verzekering af te sluiten voor eigen rekening.
- De opbouw van het nabestaandenpensioen wordt per 1 januari 2015 verhoogd van 60% naar 63% van het te bereiken ouderdomspensioen. Voor de financiering wordt 1% gevonden in de bandbreedte als bedoeld in artikel 85 lid 2 en 3. De overige 3% wordt gefinancierd uit het werkgeversdeel van de vervallen ANW-hiaatverzekering.
- Eigen bijdrage pensioenpremie. Voor de werknemer die vanaf 31 december 2012 onafgebroken in dienst is gebleven, bedraagt met ingang van 1 september 2015 de premiekorting 1%, zodat de eigen bijdrage in de pensioenpremie 5% is. Met ingang van 1 december 2015 vervalt de premiekorting. De eigen bijdrage blijft tot en met 31 december 2017 ongewijzigd op 6%.
- Duurzame inzetbaarheid. In de eerste helft van 2015 zal een pilot op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden gehouden en afgerond met een evaluatie.
- Sociaal akkoord en derde WW-jaar. Voor 1 januari 2016 worden afspraken gemaakt over de opbouw en duur van de WW (nadat het SER-advies is gepubliceerd).
Bron: Abvakabo FNV, 18 november 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...