Principeakkoord CAO CêlaVíta 2014-2015

Gerelateerde CAO
CêlaVíta
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
- De lonen bij het bedrijf gaan met ingang van 1 januari 2015 met 2 procent omhoog gaan.
- Ook krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0,25 procent over het jaarsalaris van 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Uitzendkrachten. Met CêlaVíta is afgesproken dat er een tijdelijke instaptrede komt, die per 1 april 2017 weer vervalt. De instaptrede mag maximaal zes maanden worden toegepast, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.
- Tegelijk is afgesproken dat binnen drie jaar de jeugdschalen uit de cao verdwijnen, waardoor jongeren in de toekomst hoger worden ingeschaald.
- Er zijn afspraken gemaakt over faciliteiten voor opleiding en scholing;
- Tijdens de looptijd van de cao zal een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld worden bestemd voor loopbaanadvies en scholing in het kader van duurzame inzetbaarheid. Zolang het budget toereikend is en in volgorde van aanvraag is naar keuze werknemer maximaal € 1000,- per activiteit beschikbaar.
Bron: RMU, 12 november 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...