Onderhandelingsresultaat CAO Besloten Busvervoer 2015-2016

Gerelateerde CAO
Besloten Busvervoer
Looptijd
1 januari 2015 – 31 december 2016

Loonmutaties
per 1/7/2015 1,5%
per 1/1/2016 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
- Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen de scholingsfaciliteiten nader uitwerken waarbij medewerkers in de flexibele schil speciale aandacht zullen krijgen
- 1% extra over de onregelmatigheidstoeslagen vermeld in het huidige artikel 33 per 1/1/2016
- Binnen een termijn van 48 maanden mogen maximaal 4 contracten worden aangeboden
- Meegegaan wordt met variant 4a van het Pensioenfonds Vervoer over de weg. Tevens zal het bestuur verzocht worden de premie wia-verzekering te verlagen van 0.83% naar 0.6%
- De werkkostenregeling wordt conform regelgeving ingevoerd, te weten 7,75 netto en €5,25 bruto
- De monteurs en wagenwassers kunnen vallen onder de spaar- of jaarurenregeling (thans de artikelen 29 en 30)
- Alcohol vermeld op de bon wordt niet vergoed
- Cao-partijen zullen gedurende de looptijd, bijgestaan door een procesbegeleider en een jurist, werken aan een volledig nieuwe en gemoderniseerde cao. De voorgestelde aanpassingen in de cao-tekst, vanuit de redactiecommissie, zullen doorgevoerd worden in de cao-tekst 2015/2016
- Functiewaardering van de chauffeur zal onderdeel blijven uitmaken van de protocollaire afspraken van artikel 3
- Partijen komen overeen in 2015 het derde ww-jaar conform het sociaal akkoord te repareren
- De Medibuspas wordt afgeschaft en de medische keuring voor het rijbewijs zal door de werkgever worden vergoed.
Bron: FNV Bondgenoten, 12 november 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...