Eindbod CAO BN International 2014-2015

Gerelateerde CAO
BN-International
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015.

Loonsverhogingen
- 0,5% per 01-05-2014
- Eenmalige uitkering per 01-01-2015 van € 400,00 (bruto)

Arbeidsvoorwaarden
- De werkgeversbijdrage aan de ziektekosten wordt gedurende de looptijd van deze cao verhoogd met hetzelfde percentage als de loonstijging zijnde 0,5%.
- Werkgever zal medewerking verlenen om de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren voor zover en voor zolang dit fiscaal is toegestaan.
- De AWVN werkgeversbijdrageregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van de CAO.
- Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO afzien van het recht om 50% van de gedifferentieerde WGA premie op de werknemer te verhalen.
- Het bestaande beleid met betrekking tot het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt voortgezet.
Bron: De Unie, 8 oktober 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...