AVV CAO Uitvaartverzorging 2007-2008

Gerelateerde CAO
Uitvaartverzorging
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de Uitvaartverzorging 2007/2008.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.


U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1. Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2. Het UAW nummer bij Publicatienummer Druk op ‘vind’.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21-06-2007, nr. 117, onder UAW Nr. 10665. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...