Akkoord CAO PRA 2014-2015

Gerelateerde CAO
PRA | Pharmaceutical Research Associates Group
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015.

Loonmutaties
De salarissen en de salarisschalen worden op 1 januari 2015 verhoogd met 1,85%.

Arbeidsvoorwaarden
- De maximum consignatietoeslag als bedoeld in artikel 8 lid 6c cao, wordt met ingang van 1 oktober 2014 verhoogd van € 230,- naar € 250,- per week.
- In het kader van sociale innovatie zijn een viertal werkgroepen actief (geweest) op het gebied van flexibilisering van de arbeid / slimmer roosteren: de werkgroepen Omgedraaid Roosteren, Zelfroosteren, Groene Kaarten en Min/max. Streven is de uitkomsten van de werkgroep Min/max per 1 januari 2015 te implementeren. In dat geval zullen de uitkomsten van de werkgroep eind 2014 met de vakorganisaties worden besproken, waarna de cao(-tekst) tussentijds eventueel zal worden aangepast en aangemeld.
Bron: CNV Dienstenbond, 30 spetember 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...