Principeakkoord CAO Glastuinbouw 2014-2015

Gerelateerde CAO
Glastuinbouw
Looptijd
De looptijd is van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
- De lonen worden op 1 maart a.s. met 1 procent verhoogd. Dit geldt niet voor de lonen uit het zogeheten loongebouw B, schaal B trede 1, 2 en 3. Deze worden aangepast overeenkomstig de verhogingen van het wettelijk minimumloon op 1 juli jl. (0,65 procent) en op 1 januari a.s.

Arbeidsvoorwaarden
- Een nieuwe ouderenregeling. Werknemers van 62 jaar en ouder kunnen één dag (of 20 procent) minder gaan werken tegen 90 procent van het loon en met behoud van de pensioenopbouw over dit loon. Werkgevers van wie medewerkers gebruik maken van de regeling, worden financieel gecompenseerd. Deze regeling gaat in op 1 juli 2015.
Bron: WOS, 23 september 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...