Onderhandelingsresultaat CAO PGI Nonwovens 2014-2015

Gerelateerde CAO
PGI Nonwovens II
Looptijd
De cao loopt 18 maanden vanaf 1-1-2014 tot en met 30-06-2015

Loonsverhogingen
- 2,0% per 1-1-2014
- 0,5% per salarisperiode 11 in 2014
- 0,5% per 1-1-2015
- WGA wordt niet doorberekend aan de medewerker voor de duur van de cao

Arbeidsvoorwaarden
- Gedurende de looptijd van de cao zullen twee WAJONG’ers (of meer algemeen: mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt) waarvan één via IBN, worden geplaatst.
- Pensioen/AOW: Het opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,84%.
- 10 minuten dienstoverdracht is ingevoerd. Daarvoor in de plaats is 10 minuten extra pauze gekomen.
- Extra vakantie bij langdurig dienstverband
- Met ingang van 1 januari 2014 zullen voormalig cao I en cao II samengevoegd worden.
Bron: De Unie, 12 september 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...