Principeakkoord CAO Open Teelten 2014-1015

Gerelateerde CAO
Open Teelten
Looptijd
een eenjarige cao (van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015)

Loonmutaties
een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2015

Arbeidsvoorwaarden
- Er komt een nieuwe regeling voor piekarbeid, waarbij acht weken premievrij gewerkt kan worden. De regeling gaat per 1 januari 2015 in.
- invoering aparte loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking
- afspraken over voorkoming van oneerlijke concurrentie
- invoering aanvullende verzekering WW conform het sociaal akkoord
- actualisering functiebeschrijvingen
Bron: CNV Vakmensen, 3 september 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...