Onderhandelingsakkoord CAO Douwe Egberts 2014-2016

Gerelateerde CAO
Douwe Egberts
Looptijd
De nieuwe cao geldt van 1 augustus 2014 tot 1 mei 2016

Loonmutaties
2 procent per 1 augustus 2014
1,75 procent per 1 augustus 2015

Arbeidsvoorwaarden
Afgesproken is een loopbaanscan die werknemers twee keer per jaar kunnen doen. Het geeft hen meer mogelijkheden om na te denken over hun loopbaan.
Voor oudere werknemers is afgesproken dat zij (als ze fulltime werken) één dag in de week minder kunnen gaan werken, met behoud van 90 procent van hun salaris en volledige pensioenopbouw. Een flexibele regeling, die werknemers naar hun eigen wensen kunnen invullen.
Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over een vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Voor alle werknemers geldt een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, die het aankomen bij volledige arbeidsongeschiktheid tot 85 procent aanvult. De premie komt voor rekening van de werkgever. Voor werknemers die langdurig ziek zijn, vult Douwe Egberts in het derde ziektejaar het inkomen aan tot 100 procent.
Bron: CNV Vakmensen, 4 september 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...