Onderhandelingsresultaat CAO O-I 2014-2015

Gerelateerde CAO
OI | Owens Illinois
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, van 1-4-2014 t/m 1-4-2015

Loonsverhogingen
• 1% structureel op 1-4-2014
• 1 % +0,35% structureel op 1-10- 2014
€ 100,- i.v.m. pensioenwijziging op 1 oktober
• Extra periodiek afgewezen.

Arbeidsvoorwaarden
- Ziektekostenbijdrage: € 300,- netto
- Pensioen. Wettelijk kader 1,875% opbouw en 67 jaar pensioen richtleeftijd per 1-10-2014. Per 1-10- 2014 gaat pensioenfonds over naar Bedrijfstakpensioenfonds grafische bedrijven. Overdrachtskosten komen voor rekening van O-I
- WGA gedifferentieerde premie. Volledig door werkgever betaald, in plaats 50% voor werknemers.
- Protocol WW. Over een aanvullingsregeling als de WW periode wordt verkort, wordt dit jaar gesproken.

Bron: CNV Vakmensen, 19 juni 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...