Petitie CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten

Gerelateerde CAO
Bedrijfsverzorgingsdiensten

De leden van de cao-commissies van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben een petitie aangeboden aan de AB-werkgevers. Ze zijn niet tevreden over de onderhandelingen

voor een nieuwe cao voor de Bedrijfsverzorgingsdiensten.

Bedrijfsrisico
Het is een protest tegen de langdurige onderhandelingen (al 8 rondes) over de CAO. De werkgevers zijn voorts volgens de bonden niet bereid meer zeggenschap en gedragsveranderende, sturende voorstellen in de cao op te nemen. De werkgeversvoorstellen worden door kaderleden van de vakbonden ervaren als een vergroting van de flexibiliteit, het verleggen van het bedrijfsrisico naar de werkvloer en naast het willen verlagen van de toeslagen, dus inkomensverlies, ook nog het moeilijk maken van het vullen van het jaarurenmodel.

Eisen voor een nieuwe CAO
De gezamenlijke cao-commissies willen de volgende punten in de nieuwe cao vastleggen:

  • Bijdrage leveren aan gedragsverandering

  • Veranderen van de flexibiliteit gericht op het verbeteren en het stimuleren aan ondernemend werknemerschap.

  • Zeggenschap en invloed op werktijden en minuren.

  • Geen verslechteringen van de toeslagen matrix.

  • Geen afwenteling van werkgeversrisico op de werknemer.

  • Loonsverhoging van 6%.
Bron: CNV Vakmensen, 17 juli 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...