Akkoord CAO Kappers 2014-2016

Gerelateerde CAO
Kappers
Looptijd
2 jaar, ingaande 1 juli 2014

Loonmutaties
- 1,75 procent per 1 juli 2014
- 1,75 procent per 1 juli 2015

Arbeidsvoorwaarden
- Urenbank. Afgesproken is dat er een urenbank komt. Daarin worden de uren bijgehouden die afwijken van het arbeidspatroon zoals dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst (plus- en minuren). De werkgever houdt de urenbank bij, de kappers hebben hier inzicht in. De kappers houden daarmee zeggenschap over hun extra uren en kunnen deze zowel in tijd als in geld compenseren. Ze kunnen ook niet worden verplicht op zondagen of feestdagen te werken; dat kan alleen in overleg. Kappers hoeven ook geen gebroken diensten te draaien.
- Scholing. Werknemers krijgen een individueel opleidingsbudget van 200 euro, dat zij in 2015 kunnen besteden aan vakgerichte cursussen of opleidingen. Verder is afgesproken dat er meer flexibiliteit komt in de werktijden, maar dat de kappers wel hun vaste contract houden én zeggenschap over de uren waarop ze eventueel extra inzetbaar zijn. Ook zijn afspraken gemaakt over investeringen in vakmanschap.
Bron: CNV Vakmensen, 19 juni 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...