Onderhandelingsresultaat CAO Graan 2014-2015

Gerelateerde CAO
Graan | Diervoederindustrie
Looptijd
1 jaar van 1 april 2014 tot 1 april 2015.

Loonmutaties
2% loonsverhoging per 1 april 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Pensioen: vanaf 2015 verlaging van opbouw naar 1,875% en een lagere franchise van € 12.552 (niveau 2014). Dit is op basis van de nieuwe fiscale regels. Werknemers gaan hierdoor gemiddeld iets minder en werkgevers gaan iets meer premie betalen.
- Persoonlijk ontwikkelingsbudget: per 2 jaar heeft een werknemer een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 1000 euro. Deze afspraak wordt een vast onderdeel van de cao en is bedoeld om de eigen arbeidsmarktpositie door opleidingen te verbeteren.
- Wajongeren: er komen opnieuw 5 plekken voor Wajongeren. Hiervoor komt in de cao een apart loongebouw van 120% van het wettelijke minimum loon. Hierin kan een Wajongere maximaal 3 jaar zitten. Daarna gelden de normale loonschalen in de cao.
- Cao-fonds: vanaf 2015 komt er een cao-fonds betaald door de werkgevers. Dit komt in plaats van programma arbeid van het op te heffen productschap Diervoerder.
- Jeugdlonen: de leeftijdschalen voor 16 en 17 jaar worden geschrapt uit de cao. Voor winkelpersoneel blijft de bestaande schaal met leeftijden wel gehandhaafd.
Bron: CNV Vakmensen, 26 juni 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...