Onderhandelingsresultaat CAO Primair Onderwijs 2014-2015

Gerelateerde CAO
Primair Onderwijs | PO
Looptijd
De CAO loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
Per 1 september gaan de lonen met 1,2 procent omhoog. Wanneer de overheid voor 2015 extra loonruimte beschikbaar stelt, zullen aanvullende loonafspraken worden gemaakt.

Arbeidsvoorwaarden
- Werkweek. Om het indelen van het werk door het jaar heen te vergemakkelijken, stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werkweek. Het aantal uren per jaar en de vakanties blijven gelijk, maar hierdoor is het gemakkelijker om bijvoorbeeld overwerk vast te stellen, omdat dit per week inzichtelijk wordt gemaakt. Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd, of, als dat echt niet anders kan, uitbetaald. Voor een fulltimer geldt dat maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren les gegeven kan worden. Scholen die dat willen kunnen onder voorwaarden overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling. Daarin kan de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen) worden meegewogen. De maximale lessentaak komt dan te vervallen.
- Professionalisering. Alle werknemers krijgen op fulltime basis twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling. Die uren kunnen besteed worden aan bijvoorbeeld peerreview, coaching, studieverlof of stage bij een andere school of werkgever. Per fulltimer is er gemiddeld 500 euro beschikbaar. Werknemers leggen achteraf verantwoording af over hun scholingsactiviteiten in het ontwikkelingsplan. Deze maatregel staat los van scholing die de werkgever individueel of in teamverband afspreekt.
- Duurzame inzetbaarheid. Alle werknemers krijgen recht op een budget van 40 uur op jaarbasis. Die uren kunnen worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dat zou kunnen door scholing, maar ook door het scheppen van extra tijd voor het voorbereiden van lessen.
- Senioren. Vanaf 57 jaar (tien jaar voor de aow-leeftijd) hebben werknemers op fulltime basis recht op een bijzonder verlof van 130 uur extra. Samen met de 40 uur voor iedereen kan deze in totaal 170 uur ook worden omgezet in verlof. Daarvoor geldt een eigen bijdrage van 40 procent voor werknemers tot en met schaal 8 en 50 procent in de andere schalen over het salaris van de 130 uur. Er zijn ook spaarmogelijkheden.
- Overgangsregeling bapo. Vanaf 1 oktober houdt de bapo op te bestaan. Wie voor die datum gebruik maakt van de bapo kan dat blijven doen. Gebruikers van de kleine bapo stappen op hun 57e over naar de nieuwe regeling. Gebruikers van de grote bapo maken meteen gebruik van de nieuwe regeling en krijgen daarnaast een aanvullend budget van 170 uur. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage van 40 procent tot en met schaal 8 en 50 procent daarboven. Voor het totale budget van 340 uur geldt de eigen bijdrage over maximaal 300 uur.
- Starters. Beginnende leraren krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Daarnaast hebben zij recht op coaching door een collega die niet hun leidinggevende is. De cao beveelt aan dat starters uitsluitend lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing. In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Lukt dat sneller dan drie jaar, dan stroomt een starter gelijk door naar een hoger salaris, maar verliest de veertig uur extra voor professionalisering.
Bron: CNV Onderwijs, 2 juli 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...