Principeakkoord CAO Kabel & Telecom 2014-2016

Gerelateerde CAO
Kabel & Telecom
Looptijd
De cao kent een looptijd van 1 april 2014 tot 1 april 2016.

Loonsverhogingen
- 1 april 2014: 1,25%
- 1 oktober 2014: 1,25%
- 1 april 2015: 1%
- 1 oktober 2015: 1%

Arbeidsvoorwaarden
- Het aantal stageplaatsen wordt verhoogd van 1 op 100 naar 1 op 75 op jaarbasis.
- WENb en vakbonden hebben kennis genomen van het Sociaal Akkoord van april 2013 en het advies van de STAR van december 2013 met betrekking tot de opbouw en duur van de WW. Met een protocolafspraak in de cao scharen zij zich achter het advies van de STAR om, na ommekomst van een nader uit te brengen SER-advies en de eventueel aanvullende bemerkingen van de STAR, vóór 2016 open en reëel overleg te voeren over opbouw en duur van de WW. De voor de afspraken benodigde financiële ruimte dient gevonden te worden in de lagere publieke financiering van de WW, zoals aangegeven in het eerder genoemde STAR-advies.

Bron: WenB, 10 juni 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...