Akkoord CAO HITT 2014

Gerelateerde CAO
HITT
Looptijd
Een looptijd van een jaar (1 januari 2014 t/m 31 december 2014).

Loonmutaties
De lonen per 31 december 2013 worden collectief verhoogd met 2% per 1 januari 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Winstdelingsregeling. Artikel 5 (winstdelingsregeling) vervalt. Ter compensatie worden de lonen per 31 december 2013 met 2,5% verhoogd per 1 januari 2014.
- In 2014 kunnen medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd deelnemen aan het Global Saab Share Matching Plan.
- Aanpassen franchise. De franchise van het Flexibel Pensioen wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de dan geldende wettelijk minimale franchise (€ 13.449 in 2014).
- Aanpassen vergoedingen. Alle in de cao genoemde regelingen en bedragen zullen jaarlijks getoetst en besproken worden tussen partijen. Onder andere de prijsindexcijfers en fiscale mogelijkheden worden daarbij in ogenschouw genomen.
- Vergoeden zakelijke kilometers. Artikel 15d van de cao wordt aangepast. De regeling dienstreizen wordt in het bedrijfsreglement aangepast. Bij inzet van de eigen auto voor dienstreizen wordt 0,35 cent per kilometer vergoed. Conform de huidige fiscale wetgeving zal 0,19 cent per kilometer onbelast worden vergoed en de overige 0,16 cent per kilometer zal bruto uitgekeerd worden. Het blijft mogelijk om bij dienstreizen gebruik te maken van huurauto’s.
- Werkgeversbijdrage vakbonden. HITT Traffic is bereid een bijdrage van € 2.500 per jaar te betalen aan de vakbonden.
Bron: De Unie, 14 mei 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...