Principeakkoord CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2014-2018

Gerelateerde CAO
Contractspelers Betaald Voetbal
Looptijd
De nieuwe CAO gaat in op 1 juli 2014 en zal eindigen op 1 juli 2018.

Loonmutaties
--

Arbeidsvoorwaarden
- Collectieve revalidatieverzekering. Een collectieve revalidatieverzekering wordt geïntroduceerd. Deze revalidatieverzekering zal de kosten van revalidatie van een contractspeler (tegen specifieke voorwaarden) dekken tot maximaal € 10.000,- per speler.
- Arbeidsovereenkomst. Een overgangsregeling voor promoverende clubs vanuit de Topklasse naar de Eerste Divisie. De eerst promoverende club uit de Topklasse zal in het seizoen na promotie naar de Eerste Divisie niet hoeven te voldoen aan de (thans voor Eerste Divisie clubs geldende) eis omtrent het hebben van minimaal 16 contractspelers op fulltime basis. Na dit eerste jaar zal voor iedere promoverende club vanuit de Topklasse bovendien een overgangsregeling gelden. Op basis van deze overgangsregeling dient een gepromoveerde club uit de Topklasse bij een langduriger verblijf in de Eerste Divisie in de eerste drie jaar respectievelijk 6, 8 en 12 spelers op fulltime basis in dienst dient te hebben. Concreet betekent dit aldus dat de eerst promoverende club uit de Topklasse pas in het vijfde jaar hoeft te voldoen aan de eis van 16 fulltime contractspelers.
- Loondoorbetaling. Spelers kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een schadevergoeding en 100% doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid tijdens het contract.
- Matchfixing. Partijen zijn verder onder meer overeengekomen een nieuw artikel in de cao op te nemen inzake een verbod op matchfixing.
Bron: Vereniging van Contractspelers, 20 mei 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...