Akkoord CAO NIZO 2014-2015

Gerelateerde CAO
NIZO Food Research
Looptijd
De looptijd van de cao is 15 maanden, van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
- De salarissen en normsalarissen voor het berekenen van de Relatieve Salaris Posities worden per 1 april 2014 verhoogd met 1,75%.

Arbeidsvoorwaarden
- De fiscale ruimte tot € 0,19 per gereden kilometer woon-werkverkeer wordt in 2014 volledig benut ter verbetering van de vergoeding woon-werkverkeer aan de individuele werknemer op deze wijze zoals die in 2013 is vastgesteld en uitgevoerd.
- De huidige vergoeding van € 0,31 per gereden kilometer wordt aangepast naar een netto vergoeding van € 0,19 en een bruto vergoeding van € 0,15 per gereden kilometer.
- Gedurende de looptijd van de nieuwe cao zal de gedifferentieerde WGA-premie voor rekening van NIZO komen.
- De reeds eerder gemaakte afspraken met betrekking tot het verhogen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijven in stand en worden regelmatig met de vakorganisaties geëvalueerd.
- Per direct wordt gestart met het verder vormgeven van de werkkostenregeling binnen NIZO. De resultaten hiervan vormen, samen met het eerdere rapport van de werkgroep over het nieuwe werken, de basis voor een volgende fase waarin verder invulling wordt gegeven aan het nieuwe werken binnen NIZO (o.a. Benefit Shop). Een werkgroep namens de OR en de directie van NIZO neemt hierbij het voortouw. Gedurende dit proces vindt regelmatig overleg met vakorganisaties plaats. Voor de werkgroep geldt niet de voorwaarde van budgetneutraliteit.
Bron: De Unie, 01-05-2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...