Principeakkoord CAO DHL Logistics 2007-2009

Gerelateerde CAO
DHL Logistics
Looptijd
1 april 2007 t/m 31 maart 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2007 structureel 3%
1 mei 2008 structureel 1,5%
1 november 2008 structureel 1,5% 
December 2007 eenmalig € 200,-

Arbeidsvoorwaarden
De gebruikelijke 1%-uitkering (die 2 x per jaar werd uitgekeerd) wordt ingebouwd in het vaste salaris met een maximum van € 791,84 per jaar. Er komt een nieuw en beter loongebouw. Dit nieuwe loongebouw gaat in op 1 januari 2008. Naast dit nieuwe loongebouw zal ook een verbeterde beoordelingsmatrix per 1 januari 2008 worden ingevoerd. Om de meerkosten van het verbeterde loongebouw te compenseren leveren de werknemers 2 flexdagen per 1 januari 2009 in. Werknemers krijgen wel de mogelijkheid vanaf die datum 2 extra verlofdagen terug te kopen. De werkgever heeft de mogelijkheid om overuren boven de 7 per week te gebruiken voor een tijd voor tijd regeling. De eerste 7 overuren worden, naar keuze van de werknemer, uitbetaald of in vrije tijd opgenomen. Er kunnen maximaal 100 overuren jaarlijks worden gespaard voor de tvt-regeling. In augustus worden niet-opgenomen tvt-uren alsnog aan de werknemer uitbetaald. Werknemers met de functie van warehousemanager mogen onder bepaalde voorwaarden in de toekomst overwerkuren gaan schrijven. Premie WGA (gedeeltelijk arbeidsgehandicapten): de zgn. rentehobbel is voor de werkgever; dit betekent dat de werkgever 0,47% voor zijn rekening neemt. WIA (voorheen WAO): er komt een regeling ter aanvulling van de WIA/WGA-uitkering en een regeling voor werknemers die minder dan 35% zijn afgekeurd. Dit komt neer op een persoonlijke toeslag bij inkomensachteruitgang.

Vakbondscontributie: vakbondsleden kunnen via een fiscale regeling, waaraan de werkgever meewerkt, 1/3 tot de helft van hun contributie netto terug krijgen; dit voordeel kan oplopen van € 60,- tot € 90,- per jaar. Na de zomervakantie zal worden gewerkt aan het nieuwe cao-boekje van DHL Logistics. De basis hiervoor is de huidige, verbeterde, cao DHL Logistics. De afspraak is dat de nieuwe cao in zal gaan op 1 januari 2008. Dat betekent dat we in het najaar gaan praten over de integratie van de TLN-cao (Exel Nederland), de KNV-cao (v/h Danzas Oss), Arbeidsvoorwaardenregeling Exel Utrecht en de cao van Exel Freight Management.


Werknemers van Exel Nederland blijven voorlopig nog onder de TLN-cao vallen. Voor hen geldt het TLN-cao-akkoord dat in mei is afgesloten. Voor medewerkers Danzas Oss (onderdeel van DHL Freight) blijft de KNV-cao van kracht. Voor hen geldt het KNV-cao-akkoord dat in mei is afgesloten.

Bron: Principeakkoord CAO DHL Logistics, bericht De Unie, 15 juni 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...