Akkoord CAO Defensie 2007-2009

Gerelateerde CAO
Defensie
Looptijd
1 maart 2007 t/m 28 februari 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 maart 2007 structureel 2,05%
1 juli 2008 structureel 2%
Vanaf 1 maart 2007 structurele eindejaarsuitkering 1,9 %
Vanaf 1 januari 2008 structurele eindejaarsuitkering 3,5%
In 2007 eenmalige uitkering 0,4% (peildatum 1 december 2007)
In 2008 eenmalige uitkering 0,5% (peildatum 1 december 2008)

Arbeidsvoorwaarden
De salarissen van het defensiepersoneel worden per 1 maart 2007 verhoogd met 2,05% en per 1 juli 2008 verhoogd met 2%. Partijen streven er voorts naar op termijn te komen tot een volledige dertiende maand. In dit kader wordt de jaarlijkse opbouw van de structurele eindejaarsuitkering per 1 maart 2007 verhoogd met 1,1% tot een niveau van1,9% en per 1 januari 2008 met 1,6% tot een niveau van 3,5%. Deze salarisverhogingen werken door naar de ontslaguitkeringen (wachtgelden, FLO en UKW) van het gewezen defensiepersoneel. De indexering van de pensioenen en FPU-uitkeringen vindt plaats overeenkomstig de terzake geldende voorschriften. Eenmalige uitkeringen: Het actief dienende defensiepersoneel, UKW’ers, FLO’ers en wachtgelders hebben over het jaar 2007 aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 0,4% (peildatum 1 december 2007) en over het jaar 2008 ter grootte van 0,5% (peildatum 1 december 2008). De eenmalige uitkering wordt toegekend aan het personeel dat op 1 december 2007 respectievelijk 1 december 2008 in dienst is bij Defensie en aan UKW’ers, FLO’ers en wachtgelders die op 1 december 2007 respectievelijk 1 december 2008 een uitkering van Defensie ontvangen. De eenmalige uitkering wordt tevens verstrekt aan de reservisten die in 2007 respectievelijk 2008 feitelijk hebben gediend en wordt in december uitgekeerd over het in dat jaar genoten salaris. Er zijn afspraken gemaakt over het flexibel personeelssysteem. Door dit nieuwe systeem neemt de onzekerheid voor militairen toe. Daarom is onder meer afgesproken dat de loopbaanbegeleiding verbeterd wordt. Ook de bindingspremie, bedoeld om bepaalde mensen voor de organisatie te behouden, gaat bij Defensie omhoog. De premie om deze mensen te behouden wordt afhankelijk van het aantal dienstjaren en zal stijgen van maximaal 20 naar 30 procent van het jaarsalaris. De doorstroming voor technisch en medisch personeel wordt verbeterd. In deze CAO is afgesproken dat militairen die worden uitgezonden en kleine kinderen hebben, per maand 150 euro extra krijgen. Daarmee kunnen ze de kinderopvang regelen. Verder is er een nieuw toelagestelsel voor het buitenland. Personeel dat in landen wordt gestationeerd, krijgt een hogere toelage als er sprake is van meer gevaar. Het gaat dan vooral om de criminaliteit in zo'n gebied, zoals bijvoorbeeld op Curaçao.

Bron: Akkoord CAO Defensie, 1 maart 2007 t/m 28 februari 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...