AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2014-2016

Gerelateerde CAO
Metalektro HP
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Metalektro Hoger Personeel 2014-2016.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 april 2014, nr. 6624, onder UAW nr. 11548. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...