AVV CAO Groothandel in Textiel 2014

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 maart 2014, nr. 4300, onder UAW nr. 11536. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...