Principeakkoord CAO Zoetwarenindustrie 2014

Gerelateerde CAO
Zoetwaren
Looptijd
Looptijd CAO van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
- De lonen worden structureel verhoogd: per eerste maand volgend op akkoord (streefdatum 01-03-2014) met 1,9%.

De loontabellen koek en snoep zullen naar elkaar toegroeien. Er komt dan één loontabel Zoetwaren welke wordt verdeeld in een periode- en een maandtabel. Hierbij blijft het huidige loonniveau van de loontabel periode koek gelijk. De lonen van alle bedrijven die per maand betalen alsmede de lonen van de bedrijven die in de snoepsector per periode betalen, worden daarvoor naar boven afgerond. Uitgangspunt is dat werknemers hier niets aan te kort komen.

Arbeidsvoorwaarden
- Seniorendagen gaan één jaar later in (artikelen 35 en 41) en de einddatum wordt in plaats van de 65-jarige leeftijd de AOW-leeftijd (artikel 41 lid 10).
- De pensioenpremie wordt gemaximeerd op 30%. Nabestaandenpensioen op kapitaalbasis in plaats van op risico basis, met ingang van 1-1-2015. De pensioenpremie gaat met ingang van 1 januari 2014 terug naar 27,6% in de verhouding 2/3 - 1/3. Zoals de premie is ingelegd zal deze in dezelfde verhouding terugvloeien naar werkgever en werknemer. Franchise gaat naar het wettelijk minimum met ingang van 1 januari 2014.
- Er wordt een werkgroep opgericht ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van medewerkers (DIM), waarin door partijen de aangedragen onderwerpen vanuit een open mind zullen worden onderzocht.
- VBZ zal bij de leden erop aandringen dat de vakbondscontributie met voorrang en in overleg met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging in de beschikbare ruimte van de WKR wordt opgenomen. De bestuurder van de onderneming kan in overleg met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging beslissen andere regelingen voorrang te geven.
Bron: De Unie, 11 maart 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...