Principeakkoord CAO Groothandel in Textiel 2007

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd
1 april 2007 t/m 31 december 2007

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juli 2007 structureel 2%

Arbeidsvoorwaarden
In tegenstelling tot de gebruikelijke situatie is een CAO afgesproken voor de duur van 9 maanden, dus met een looptijd t/m 31 december 2007. De loonsverhoging moet worden afgezet tegen de korte looptijd van de CAO. Het resterende deel van de verhoging zal aan de orde komen bij de onderhandelingen over de eerstvolgende CAO per 1 januari 2008. Zo is er afgesproken dat er in het eerstvolgende contract een loonsverhoging gaat komen per 1 april 2008.

Bron: De Unie Bericht over Principeakkoord CAO Groothandel in Textielgoederen 5 juni 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...