Eindbod CAO Verzekeringsbedrijf 2014

Gerelateerde CAO
Verzekeringsbedrijf Buitendienst
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 januari tot en met 31 december 2014.

Loonsverhogingen
- De op 31 maart 2014 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2014 structureel verhoogd met 0,75%.
- Daarnaast ontvangen werknemers die op 1 april 2014 in dienst zijn per die datum een eenmalige uitkering van 0,5% van het op 31 maart 2014 voor hen geldende vaste jaarsalaris.

Arbeidsvoorwaarden
- Er wordt een opdracht gegeven aan een paritaire werkgroep die in 2014 over de volle breedte van het onderwerp arbeidstijden en toeslagen zal adviseren aan cao partijen.
- Gedurende de looptijd van deze cao kan de werknemer in 2014 wederom eenmalig gebruik maken van een opleidingsbudget ter waarde van €500,- waarmee de werknemer op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten kan financieren.

Bron: De Unie, 31 januari 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...