AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2014-2015

Gerelateerde CAO
Metaal en Techniek Installatiebedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 januari 2014, nr. 2183, onder UAW nr. 11522. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...