Onderhandelingsakkoord CAO Corporate Market 2014

Gerelateerde CAO
KPN Corporate Market | Getronics
Looptijd
De nieuwe cao loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015.

Loonmutaties
- Per 1 juli 2014 geldt een verhogingsmatrix met een salarisaanpassing van 1,8% in het hart van de matrix.
- De salarisschalen van de loonlijn KPN Corporate Market worden per 1 januari 2014 verhoogd met 2% en per 1 juli 2014 met nog eens 2,5%.
- Per 1 juli 2014 vervalt de oude loonlijn Getronics en gaan de betreffende medewerkers over naar de loonlijn KPN Corporate Market of KPN Consulting.
- In juli 2014 ontvang een werknemer een eenmalige uitkering van € 250,- bruto.
- De overwerkgrens en de variabele stand-by-vergoeding worden geïndexeerd met 2%.

Arbeidsvoorwaarden
- Per 1 januari 2014 vervalt het persoonlijk budget. Daartegenover staat dat je vanaf diezelfde datum de beschikking krijgt over een Inzetbaarheidsbudget van € 1.000,-. Ook zal ter compensatie van het vervallen van het persoonlijk budget je jaarsalaris met € 125,- worden verhoogd.
- De KPN cao kent (op fulltime basis) 20 verlofdagen plus de waarde van 5 dagen in het cao Budget. In totaal dus 25 dagen. De KPN Corporate Market kent 26 verlofdagen. Per 1 januari 2014 zal in de KCM cao één verlofdag omgerekend worden in salaris. Dit houdt een verhoging in van het salaris met 0,38%.
- 5 mei zal, net zoals in de KPN cao, in lustrumjaren (2015, 2020 etc.) als vrije dag gaan gelden.- Vanaf 2014 kunnen alle medewerkers die dit willen gebruik maken van de Duurzaam Inzetbaarheidsmeting. Het instrument geeft je inzicht in jouw inzetbaarheid. Dit past helemaal bij de aandacht die ITS in 2014 wil blijven geven aan het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid.
- KPN ITS wil een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn door duidelijk over dit onderwerp te communiceren en kennis en expertise te hebben over dit onderwerp binnen KPN.
- Ook zijn afspraken gemaakt over vervolgonderzoeken en evaluaties van verschillende onderwerpen.
Bron: De Unie, 22 januari 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...