Principeakkoord CAO Aegon 2014-2015

Gerelateerde CAO
Aegon
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015.

Loonmutaties
- 1,5 % per 01-03-2014

Arbeidsvoorwaarden
- De variabele beloning in de cao (STIP) wordt afgeschaft.
- Het bovenwettelijk vakantieverlof gaat van 7 naar 5 dagen. Verlofdagen kunnen teruggekocht worden via de Flexshop, tot maximaal 17 dagen (was 15).
- De regeling over standby-diensten (24/7) worden aangepast aan de huidige gang van zaken en de vergoeding wordt € 2,50 per uur door de week en € 3,50 in het weekend. Het maximum voor de vergoeding per maand vervalt.
- Per 1 januari 2014 vindt een eenmalige extra indexatie plaats van opgebouwde pensioenrechten met 0,5%.
- In artikel 5.6. van de cao wordt “Koninginnedag” vervangen door “Koningsdag”.
Bron: CNV Dienstenbond, 23 januari 2014. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...