Akkoord CAO UMC 2007

Gerelateerde CAO
UMC | Universitair Medische Centra
Looptijd
Verlenging CAO met 7 maanden, van 1 juni 2007 t/m 31 december 2007

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 augustus 2007 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
De overeengekomen loonsverhoging voor een contract van zeven maanden dient te worden gezien tegen de achtergrond van door de overheid opgelegde bezuinigingen. Afgesproken is dat de ruimere normen van de nieuwe arbeidstijdenwet niet automatisch doorwerken in de CAO UMC. De huidige afspraken inzake de werktijdregelingen worden tot 1 januari 2008 gecontinueerd. Een paritaire werkgroep buigt zich over de vraag of en in hoeverre het wenselijk is om over arbeidstijden nadere afspraken in de cao UMC te maken. De werkgroep komt voor 1 januari 2008 met een advies. De CAO-partijen gaan vanaf de tweede helft van 2007 aan de slag met modernisering van de CAO. Daarbij streven zij ernaar om een duurzaam personeelsbeleid te gaan voeren voor medewerkers van alle leeftijden, waarbij ontwikkeling van medewerkers centraal staat. In afwachting van de totstandkoming van dat nieuwe beleid worden de huidige seniorenregelingen met zeven maanden verlengd.

Bron: via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...