Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Textiel 2013-2014

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 14 maanden, vanaf 1 augustus 2013 tot 1 oktober 2014.

Loonmutaties
Per 1 februari 2014 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,25 %.

Arbeidsvoorwaarden
- De pensioenrichtleeftijd blijft in 2014 gehandhaafd op 65 jaar. Eerst in 2015 wordt overgegaan naar 67 jaar (indien al in 2014 zou worden overgegaan naar 67 jaar brengt dit hoge gedeeltelijk nog niet te overziene meerkosten in de uitvoering met zich mee).
- De premie blijft in 2014 evenals in 2013 21,2 % met een premieverdeling van 2/3 werkgever en 1/3 werknemer.
- De franchise zal in 2014 evenals de voorgaande jaren € 12.309 bedragen.
- Het opbouwpercentage zal voor 2014 zodanig worden vastgesteld (wettelijk op basis van gegevens per 31 december 2013) dat voornoemde premie van 21,2% kostendekkend zal zijn in 2014.
- Per 1 januari 2015 zullen de regels rondom pensioenen verder wijzigen. Momenteel is helaas onduidelijk hoe en in hoeverre. Partijen wensen zodra dit mogelijk is terug te keren naar de oorspronkelijke regeling van 18% premie, opbouw van 1,75 % en franchise € 12.309. Uiteraard bij een dan geldende richtleeftijd van 67 jaar. Mocht er ooit in die situatie een lagere kostendekkende premie dan 18% mogelijk zijn, dan spreken partijen de intentie uit alsdan de vrijgekomen financiële ruimte te gebruiken om de in de afgelopen jaren gederfde pensioenopbouw te herstellen.
Bron: SCTX, december 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...