Akkoord CAO Textielverzorging 2013-2015

Gerelateerde CAO
Textielverzorging
Looptijd
De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2013 t/m 30 juni 2015

Loonmutaties
1,5 % per 01-01-2014
1,0 % per 01-01-2015

Arbeidsvoorwaarden
- Per 1 januari 2014 worden de jeugdschalen voor 16 en 17 jaar in de toongroepen II t/m V (toongroep I ongewijzigd) afgeschaft. De jeugdschalen worden met tweemaal 4% verhoogd per 01-01-2014 en 01-01-2015.
- De eerste zes maanden in dienst is een inleerperiode. In deze inleerperiode worden werknemers ingedeeld in loongroep I.
- De reiskostenvergoeding (artikel 47 CAO) wordt verhoogd,
- Het 45%-criterium in de leden 1 en 2 wordt geschrapt. Het maakt niet meer uit hoe laat die diensten beginnen of eindigen. Ploegendienst is elke dienst die een wisselend schema van vroeg en laat beginnen kent. De ploegendiensttoeslag bedraagt 15%. Er vindt geen cumulatie plaats van de ploegendiensttoeslag met de toeslag bijzondere uren.
- De afspraak over Levensfasebewust personeelsbeleid wordt voortgezet. Er komt een op werknemers en werkgevers gerichte campagne om de aandacht op goede arbeidsomstandigheden te intensiveren.
Bron: CNV Vakmensen, 29 november 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...