Onderhandelingsakkoord CAO PLb 2013-2015

Gerelateerde CAO
PLb | Productie- en Leveringsbedrijven
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015.

Loonmutaties
- De werknemers ontvangen zo snel mogelijk een eenmalige uitkering van 1% van hun jaarsalaris (naar rato bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar). In oktober 2014 ontvangen zij opnieuw een eenmalige uitkering van 1%.
- De bestaande Resultaatafhankelijke Beloning (RAB, artikel 4.8 cao) wordt omgezet in een vaste eindejaarsuitkering van 3,7% van het feitelijk jaarsalaris met uitzondering van de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zelf. De RAB vervalt daarmee, ook in de bedrijfscao’s, en is als vaste uitkering in de cao PLb terug gebracht. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald uiterlijk in januari van het jaar volgend op het jaar waarover zij wordt berekend, voor het eerst in januari 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Het bedrag van € 4.538 dat mede het toepassingsgebied voor functiecontracten bepaalt, wordt met 10% verhoogd tot € 4.992. Dit bedrag zal in het vervolg met de algemene cao-loonsverhogingen worden geïndexeerd. Bestaande functiecontracten worden door deze afspraak niet aangetast.

Bron: CNV Publieke Zaak, 25 november 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...