Eindbod CAO Besloten Busvervoer 2013-2014

Gerelateerde CAO
Besloten Busvervoer
Looptijd
Looptijd 1-4-2013 tot en met 31-12-2014

Loonmutaties
Loonsverhoging 1-1-2014 0,6 % en 1-7-2014 0,8 %.

Arbeidsvoorwaarden
- Beneden de pensioengerechtigde leeftijd hebben Mup-krachten maximaal een contract van 520 uur per jaar. Boven de pensioengerechtigde leeftijd mag een oproepcontract maximaal 1040 uur per jaar bedragen. Per jaar zal dit afgebouwd worden met 208 uur over een periode van 5 jaar. De huidige Muppers in de sector boven de 65 jaar bouwen op gelijke wijze in 5 jaar af. Dit artikel dient algemeen verbindend verklaard te worden en zal een kernbepaling zijn.
- Uitbetaling bij ziekte: 95% 1ste jaar en 2de jaar 90% en daarmee komt de gemiddeld ort en overuren te vervallen.
- Opleidingskosten komen voor rekening van de werkgever, de studiedag zal voor rekening van de werknemer komen. Deze regeling is van kracht vanaf 1-1-2014 voor alle contractvormen. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer zal de 8 uur ingevuld worden, met een minimum van 1 dag per jaar binnen de periode van 5 jaar.
- Organisatieverlof: de vakbonden hebben een inspanningsverplichting het aantal vakbondsverlofdagen te verminderen ten opzichte van voorgaande jaren. De werkkostenregeling zal aangepast worden in samenspraak met de Belastingdienst en deze zal kostenneutraal worden ingevoerd ten opzichte van het huidige niveau.
- Herschrijven van de cao conform de afspraak dat per artikel wordt gesproken over de uitleg van het artikel. Indien er consensus is zal dit op de cao datasite worden geplaatst. Bij een meningsverschil zal dit voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De uitspraak is bindend.
- Maaltijdvergoeding: indien er gewerkt wordt tussen 07.30 – 19.00 zal er geen vergoeding worden verstrekt. Na 11 uur dienst, niet gelegen tussen bovenstaande tijdstippen, zal de maaltijdvergoeding € 18,50 bedragen. En na 14 uur dienst zal de maaltijdvergoeding € 29,50 bedragen. Indien de dienst wordt onderbroken, met minimaal 120 minuten aaneengesloten op standplaats, ontvangt men geen maaltijdvergoeding. Dit geldt ter vervanging van artikel 34 lid 2b en het tweede deel van 2c. De rest van artikel 34 blijft in stand.
Bron: FNV Bondgenoten, 20 november 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...