Onderhandelingsresultaat CAO Rabo Vastgoedgroep 2013-2015

Gerelateerde CAO
Rabo Bouwfonds
Looptijd
De Rabobank CAO 2013-2015 heeft een looptijd van 2 jaar en 6 maanden. Deze treedt in werking op 1 juli 2013 en eindigt op 31 december 2015.

Loonmutaties
- Overeengekomen is om de bovengrenzen van de schalen gedurende de nieuwe CAO (tot 1 januari 2016) niet op te trekken. Dit betekent dat een individuele loonstijging alleen via de RSP-verhoging binnen de schaal tot stand komt.
- Er is afgesproken dat variabel loon alleen uitgekeerd wordt als de RV-groep als geheel een positief rendement op eigen vermogen heeft.

Arbeidsvoorwaarden
- De regelingen m.b.t. het Rabo Pensioenfonds zijn veranderd. Voor RV is dit een gegeven. De directie van RV wil graag dat de huidige eigen werknemersbijdrage van 6,67% van de pensioenpremie ook bij RV naar 5% gaat, zoals bij de Rabobank. Deze lagere eigen pensioenpremie gaat ten koste van een hoger gedeelte voor de werkgever. De werkgever zal hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd worden doordat 2 bovenwettelijke dagen worden afgeschaft.

Bron: CNV Dienstenbond, 31 oktober 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...