Principeakkoord CAO Kartonnagebedrijf 2007-2009

Gerelateerde CAO
Kartoflex
Looptijd
1 juli 2007 t/m 30 juni 2009

Loonmutaties
- 1 juli 2007, 2,75%
- 1 juli 2008 2,25%
- 1 oktober 2008 0,5 %

Arbeidsvoorwaarden
De vakvolwassenleeftijd wordt verlaagd van 21 naar 20 jaar. Daardoor ontvangen jongeren van 20 jaar en jonger 10 procent meer loon. Er is een minimum aantal stageplekken vastgelegd samen met ROC's om jongeren kennis te laten maken met de sector. Wat betreft de nieuwe arbeidstijdenwet is afgesproken dat verruiming alleen kan in overleg met de ondernemingsraad. Als een bedrijf die niet heeft, mag de werkgever de arbeidstijden alleen wijzigen in overleg met de vakbonden. Bij arbeidsongeschiktheid is afgesproken dat dat werknemers vanaf het derde ziektejaar nog 18 maanden een loon- of uitkeringaanvulling krijgen van 10 procent. Voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 is een extra pensioentoezegging vanaf 63 jaar overeengekomen. Dit zal worden gefinancierd uit op termijn vrijvallende VUT premie.

Bron: Kartoflex, Bericht CAO-akkoord Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf 1 juli 2007 t/m 30 juni 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...