Eindbod CAO Servisair 2013-2014

Gerelateerde CAO
Swissport Handling | Servisair
Looptijd
- De CAO heeft een looptijd van 1 februari 2013 tot en met 30 september 2014.

Loonmutaties
- 0,5 % per 01-10-2013
- 0,75 % per 01-04-2014

Arbeidsvoorwaarden
- Servisair zal juridisch checken of het mogelijk is om de pensioenregeling voor oproepkrachten te compenseren in het uurloon. Indien dit mogelijk is, zijn de bonden het hier mee eens en zal dit worden ingevoerd.
- De mogelijkheid om eenmaal geaccepteerde en ingeplande oproepdiensten tot 3 uur voor aanvang dienst terug te geven wordt voor zowel de werkgever als de medewerker geschrapt.
- De winstafhankelijke uitkering wordt voor het boekjaar 2012/2013 eenmalig verhoogd van maximaal 3% tot maximaal 4% van het daadwerkelijk betaalde basissalaris over het betreffende boekjaar per individuele werknemer.
- Het budget voor training en opleiding van haar medewerkers wordt met € 70.000 verhoogd.
- Met ingang van 1 januari 2014 schuift de ‘ vrije dagen regeling oudere werknemers’ mee met de AOW leeftijd. In 2013 blijft de regeling voor de huidige medewerkers van kracht.
Bron: De Unie, 20 september 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...