Onderhandelingsresultaat CAO Arkema 2013-2014

Gerelateerde CAO
Arkema Vlissingen
Looptijd
een looptijd van 14 maanden: van 1 mei 2013 tot en met 30 juni 2014

Loonmutaties
- Met ingang van 1 mei 2013 gaan de salarissen omhoog met 2% structureel.

Arbeidsvoorwaarden
- De bijdrage van de werkgever in de zorgverzekering wordt met € 5,- verhoogd en komt nu op € 35,- bruto per maand.
- Partijen zijn overeengekomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de cao de totale wga-gedifferentieerde premie volledig voor zijn rekening neemt. Voor de werknemer levert dit een voordeel op van 0,25% netto van zijn SV-loon.
- De afgelopen jaren heeft werkgever meer betaald dan de overeengekomen bovengrens van 16%. Werkgever zal de wijzigingen in het zogenaamd Witteveenkader respectievelijk op 1 januari 2014 en 1 januari 2015 doorvoeren. Indien door deze wijzigingen, dan alsnog een premie boven de 16% moet worden betaald, dan zal tussen partijen hierover worden gesproken. In ieder geval zal werkgever vakbonden uitnodigen voor overleg voorafgaande aan de contractverlenging op 1 januari 2016.
- Werkgever zal samen met de ondernemingsraad de gemaakte inventarisatie bespreken en van prioriteiten voorzien. Vervolgens zal werkgever vakbonden uitnodigen (voor 1 januari 2014) om over de voortgang van dit project “duurzame inzetbaarheid” verder te overleggen. Hierbij zal werkgever tevens een meer gedetailleerde inventarisatie geven van de gevolgen van ongewijzigd beleid en verdere toename van vergrijzing. Partijen zullen op basis van de beschikbare gegevens een routeplanning vaststellen ten einde voor de expiratiedatum van de cao vastgestelde conclusies / aanbevelingen te hebben, welke in het cao-overleg worden betrokken.

Bron: CNV Vakmensen, 16 september 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...