Continuflex en AVV willen dispensatie van ABU CAO voor Uitzendkrachten 2013-2015

Gerelateerde CAO
ContinuFlex
De recente algemeen verbindend verklaring van de ABU CAO voor uitzendkrachten 2013-2015 heeft geleid tot teleurstelling bij de NVUB die tegenwoordig opereert onder de naam Continuflex.

De overlegpartners van de Continuflex cao, flexbranche vereniging Continuflex en vakbond AVV hebben geen dispensatie gekregen voor de nieuwe Continuflex CAO.

Continuflex en AVV tekenen bezwaar aan
Partijen maken zich vooral zorgen over de invloed die de afwijzing heeft op het werkgelegenheidsplan dat ze willen indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 'Wij tekenen daarom ook bezwaar aan tegen de nu genomen beslissing, dispensatie van de Continuflex cao is belangrijk voor de werkzekerheid van flexwerknemers!' stelt AVV voorzitter Martin Pikaart.

Eigen sectorplan en nieuwe benadering arbeidsflexibiliteit
Gisteren kwamen partijen bij de Continuflex cao bijeen om de laatste hand te leggen aan het eigen sectorplan voor meer werkzekerheid in de flexbranche. Het overleg werd voorafgegaan met een beraad over het deze week naar buiten gekomen nieuws dat de Continuflex cao geen dispensatie heeft gekregen voor de ABU cao. Hoofdreden lijkt de consistente lijn dat het Ministerie ook in het verleden NVUB cao's heeft afgewezen. 'Daarmee gaat het Ministerie volledig voorbij aan de doelstelling van de nieuwe Continuflex cao.' stelt Continuflex voorzitter Rendert Algra. 'Deze cao kent een volledig nieuwe benadering van arbeidsflexibiliteit en sluit daarmee naadloos aan bij de wensen van het Kabinet.'

Belonen van zorgvuldig flexbeleid
De cao vormt ook de basis voor een gezamenlijke sectorplan aanvraag van Continuflex, AVV en de stichting Entrance. Het sectorplan gaat uit van het principe de vervuiler betaald. Maar stelt flexondernemer en bestuurslid van Continuflex, Maarten Wienbelt; 'Dan moet je ook zorgen dat die ondernemers die het goed doen, daarvoor worden beloond! Dat is de kern van ons sectorplan, ondernemers belonen die er zelf voor zorgen dat hun werknemers, ook bij verlies van opdrachten niet in de WW terecht komen.'. Het sectorplan zal worden ingediend voor financiering uit de 600 miljoen die de Minister van SZW daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De nu niet toegekende dispensatie zal een remmende werking hebben op het aantal deelnemers dat gebruik gaat maken van het sectorproject. 'We lopen daarmee het risico dat het langer duurt voordat de doelen, die we gesteld hebben t.a.v. werkzekerheidskansen voor werknemers, kunnen worden gerealiseerd.' stelt Wienbelt.
Bron: NVUB/Continuflex, 19 september 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...