Eindbod CAO CRV 2013

Gerelateerde CAO
CRV Monsternemers
Looptijd
Een looptijd van 1 januari 2013 tot met 31 december 2013

Loonmutaties
Een collectieve loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2013

Arbeidsvoorwaarden
- CRV is bereid om de cao voor de monsternemers en overige medewerkers van CRV samen te voegen in een cao boekje. Het blijven echter in juridische en materiele zin twee cao’s.
- CRV is bereid om in een paritaire werkgroep te onderzoeken wat bij monsternemers de behoefte is aan een pensioenvoorziening en op basis daarvan te onderzoeken hoe in die behoefte kan worden voorzien. Samen zullen we komen tot een heldere opdrachtformulering.
- Pensioenscan. Via de beschikbare media bij CRV zal gecommuniceerd worden over de mogelijkheid van de pensioenscan.
- CRV wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen voor wajongers, stagiaires en afstudeerders. Tevens zijn wij bereid in gesprek te gaan met USG restart om de extra mogelijkheden om wajongers te plaatsen te onderzoeken.
- De 4-daagse werkweek voor oudere medewerkers zullen wij opnemen in de cao 2013. Conform de protocol afspraak in de cao van 2011-2012 is berekend voor welke periode voorafgaand aan pensionering de 4-daagse werkweek geldt. Voor de jaren 2013-2017 is deze periode 14 maanden.
- CRV heeft kennis genomen van de code schoonmaakbranche en zal deze code respecteren.
- Consignatievergoeding. Nadat het pilotteam de bereikbaarheidsdienst van routerijders heeft geëvalueerd, zal dit met de OR besproken worden en wordt een tekstvoorstel voor een bereikbaarheids-vergoeding aan de bonden voorgelegd.
- Arbeidsomstandigheden. Onlangs heeft de risico-inventarisatie plaatsgevonden. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal de afdeling KAM de knelpunten en ons beleid op dit gebied hierin toe lichten.
- CRV zal op verzoek werknemers een perspectiefverklaring verstrekken ter ondersteuning van een hypotheekaanvraag. De bonden zullen hiervoor een format aanleveren.
- De bonden worden in de gelegenheid gesteld om aansluitend aan de jaarlijksebijeenkomsten met de monsternemers met hen te praten over ontwikkelingen rond de cao en de gang van zaken bij CRV.
Bron: De Unie, 20 augustus 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...