Onderhandelingsresultaat CAO Helvoet 2013-2015

Gerelateerde CAO
Helvoet
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015.

Loonmutaties
- 1,75 % per 01-08-2013
- 1,75 % per 01-08-2014

Arbeidsvoorwaarden
- Fiscaal vriendelijke vergoeding van de vakbondscontributie.
- WIA-hiaat verzekering.
- Bijdrage project internationale solidariteit.
- Overbruggingsregeling. Toepassing tussen 62 en 65 jaar loslaten. De werknemer kan zelf bepalen wanneer deze ingaat (in verband met wijziging AOW-leeftijd)
- Een persoonlijk ontwikkelingsbudget dat gebruikt kan worden voor een loopbaanscan.
- De WGA-premie komt voor rekening van de werkgever.
- Aankomende twee jaar staan de volgende onderwerpen centraal: werkingssfeer, loongebouw (oververdienste), urenmatrix, Wajongeren, duurzame inzetbaarheid (onder andere ziekteverzuim).
Bron: CNV Vakmensen, 12 juli 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...