Zzp’er mag van touringcar geweerd worden

Gerelateerde CAO
Besloten Busvervoer
Er mogen geen zzp’ers op de bus werken, tenzij ze een eigen touringcar hebben. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over uitsluiting zzp'ers in de CAO Besloten Busvervoer.

Artikel 53 van de cao voor het Besloten Busvervoer schrijft voor dat er alleen vervoer mag worden uitgevoerd met chauffeurs die bij de vervoerder in dienst zijn.

Kamervragen
Zzp-organisaties bedrijven die met zzp’ers willen werken, maken bezwaar tegen deze eis van dienstbetrekking. D’66 heeft namens hen aan minister Asscher kamervragen gesteld over de rechtsgeldigheid van deze cao-bepaling.

Eis van dienstbetrekking is toegestaan
Volgens de minister hebben cao-partijen het recht om deze bepaling op te nemen. De bepaling mag ook algemeen verbindend worden verklaard.

Mededinging
Het staat zzp’ers wel vrij een eigen busonderneming te starten.
Ze worden niet uit de branche geweerd.
Bron: Transport online, 11 juli 2013 en Overheid.nl. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...