CAO Voortgezet Onderwijs verlengd tot 1 augustus 2014

Gerelateerde CAO
Voortgezet Onderwijs
Looptijd
1 augustus 2013 tot 1 augustus 2014

Loonsverhogingen
- nog geen afspraken

Arbeidsvoorwaarden
De VO-raad, FvOv en CNV Onderwijs hebben geen gebruik gemaakt van hun recht om uiterlijk vóór 1 juli 2013 de CAO VO op te zeggen.
De cao voortgezet onderwijs van 2011 -2012 wordt hierdoor van rechtswege opnieuw met een jaar verlengd. AOb heeft deze cao in 2011 niet ondertekend omdat er geen afspraken konden worden gemaakt over werkdrukverlaging.

De verkennende gesprekken over hernieuwd overleg zullen na de zomervakantie worden hervat. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van een banenplan in het voortgezet onderwijs dat mede gefinancierd kan worden met door het kabinet beschikbaar gestelde crisismiddelen.
Bron: AOb.nl, 9 juli 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...