Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2013-2015

Gerelateerde CAO
UMC | Universitair Medische Centra
Looptijd
De looptijd voor de nieuwe Cao UMC is 1 april 2013 tot 1 april 2015.

Loonmutaties
Structurele loonsverhoging van 1% op 1 oktober 2013, die doorwerkt in pensioenen en uitkeringen
Structurele loonsverhoging van 1% op 1 augustus 2014, die doorwerkt in pensioenen en uitkeringen.
Eenmalige uitkering van € 300,- bruto op 1 juli 2014.
Eenmalige uitkering van € 200,- bruto in januari 2015.
Voor deeltijders wordt dit naar rato berekend.

Arbeidsvoorwaarden
Flex en zekerheid
Artikel 2,3 van de CAO UMC wordt aangevuld met:
Bij een dienstverband voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden vermeld. Daar waar tijdens de looptijd van deze cao dwingende wetgeving van kracht wordt, wordt deze toegepast.

Persoonlijk ontwikkelingsbudget: er zijn afspraken gemaakt die het persoonlijk budget voor ontwikkeling aantrekkelijker maken. Een deel van het budget mag worden ingezet voor extra vrije tijd.
Bron: NFU.nl, 5 juli 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...