Principeakkoord CAO Renolit 2013-2014

Gerelateerde CAO
Renolit
Looptijd
De looptijd van de cao is 13 maanden, te weten van 1 juli 2013 tot 1 augustus 2014.

Loonmutaties
- Per 1 juli 2013 worden de salarissen verhoogd met 2,0 procent, evenals de vloer in de vakantietoeslag.

Arbeidsvoorwaarden
- SDDS-regeling. De SDDS-regeling wordt, voor de looptijd van deze cao, gecontinueerd.
- Pensioen. Partijen hebben, in aanvulling op de bestaande afspraken omtrent pensioen, op hoofdlijnen een aantal afspraken gemaakt. Deze zullen we tijdens de bijeenkomsten uitleggen.
- Werktijdenregeling. Partijen spreken af om gedurende de looptijd van deze cao een project te starten gericht op het moderniseren van de werktijdenregelingen binnen de hele organisatie.
- Continueren bestaande cao-afspraken. O.a. de AWVN-regeling en de afspraken over werk-leertraject, verhalen 50 procent WGA-premie en vakbondscontributie worden gecontinueerd.

Bron: CNV Vakmensen, 27 juni 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...