AVV CAO Suiker- en Chocoladeverwerking

Gerelateerde CAO
Zoetwaren
Besluit: Verbindend verklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2007 en heeft geen terugwerkende kracht.

U moet op deze pagina de volgende gegevens invoeren bij:
1. Een vinkje bij ‘Algemeen verbindendverklaringen van CAO’s’
2. Het UAW nummer bij Publicatienummer Druk op ‘vind’.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 10-05-2007, nr. 90, onder UAW Nr. 10659. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...