Onderhandelingsakkoord CAO Sigarenindustrie 2013-2014

Gerelateerde CAO
Sigarenindustrie
Looptijd
De looptijd van de CAO is 1 jaar, te weten van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014.

Loonsverhogingen
1,75 % per 01-04-13
0,5 % per 01-10-13

Arbeidsvoorwaarden
- Bestaande seniorenregeling van 55 tot en met 64 jaar moet worden herverdeeld over de periode 55 - 67 jaar, dan wel zou moeten worden verschoven richting 67 jaar.
- Aanpassing van de vakantiewetgeving aan de wettelijke regeling. De cao regeling is ruimer dan de wet.
- Invoering van de wettelijke opzegtermijnen, De huidige cao regeling kent langere opzegtermijnen voor de medewerkers die lang in dienst zijn.
- Positie uitzendkrachten / tijdelijke krachten: STG zal informatie aanleveren over de aantallen uitzendkrachten / tijdelijke krachten.
Bron: De Unie, 26 juni 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...